BAHÇEKENT
bahçekentyapı blog
BLOGLAR

Kentsel Dönüşüm Nedir ve Neden Önemlidir?

Kentsel Dönüşüm Nedir ve Neden Önemlidir?

banner image

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm, şehirlerdeki yapı stoklarının yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreçte, eski ve güvenlik açısından tehlike arz eden yapılar yıkılıp, yerine modern, sağlam ve daha güvenli yapılar inşa edilir. Bu sayede hem yaşanabilir bir şehir ortamı oluşur, hem de binaların deprem gibi doğal afetlerde zarar görme riski azaltılır.

Kentsel Dönüşümün Avantajları

1.Afet Riskinin Azaltılması: Kentsel dönüşüm, afet riski olan yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması ile gerçekleştirilir. Bu sayede deprem, sel ve diğer doğal afetlerde can ve mal kaybı riski azaltılır.

2.Çevrenin Korunması: Kentsel dönüşümle birlikte yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları gibi çevre dostu alanlar oluşturulabilir. Böylece, kentlerin yeşil alan oranı artar ve çevre korunmuş olur.

3.Ekonomik Büyüme: Kentsel dönüşüm, yeni yapıların inşasıyla birlikte ekonomik büyümeye de katkı sağlar. Yeni yapıların inşasıyla birlikte, birçok sektörde iş imkanları doğar ve ekonomik büyüme sağlanır.

4.Yaşanabilir Şehirler: Kentsel dönüşümle birlikte şehirler daha yaşanabilir hale gelir. Modern yapılar, yeşil alanlar ve çevre dostu alanlar oluşturulması sayesinde insanlar daha kaliteli bir yaşam sürdürebilirler.

Kentsel Dönüşümün Uygulama Süreci

Kentsel dönüşüm projeleri genellikle büyük ölçekli ve uzun soluklu projelerdir. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için öncelikle bir planlama süreci yapılması gerekmektedir. Bu süreçte, mevcut yapı stokunun durumu incelenir, riskli yapıların tespiti yapılır ve bu yapıların yıkımı için gerekli izinler alınır. Ayrıca, yeni yapılacak binaların planlaması yapılır ve gerekli altyapı çalışmaları için planlar hazırlanır. Planlama sürecinin ardından, uygulama aşamasına geçilir. Bu aşamada öncelikle yıkım işlemleri gerçekleştirilir. Yıkım işlemleri sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için özen gösterilir. Yıkım işlemlerinden sonra, yeni yapılacak binaların inşaatı için çalışmalara başlanır. Bu aşamada, binaların yapımı sırasında güvenlik önlemleri alınır ve inşaatın çevreye olumsuz etkileri minimize edilir. Yapıların inşaatı tamamlandıktan sonra, altyapı çalışmaları için hazırlanan planlar uygulanır. Bu aşamada, yol, su ve elektrik altyapıları gibi altyapı çalışmaları gerçekleştirilir. Ayrıca, yeşil alanların düzenlenmesi ve çevre düzenlemeleri de bu aşamada yapılır.

Kentsel dönüşüm projeleri sadece inşaat ve altyapı çalışmalarından ibaret değildir. Projenin sosyal ve ekonomik boyutları da önemlidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri genellikle bir sosyal ve ekonomik kalkınma planı ile desteklenir. Bu planlar, projenin yerel halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik etkilerini ve ekonomik faydalarını da hesaba katarak hazırlanır. Sonuç olarak, kentsel dönüşüm projeleri birçok farklı aşamadan oluşan kompleks projelerdir. Bu projelerin gerçekleştirilmesi için planlama, yıkım, inşaat, altyapı çalışmaları ve sosyal-ekonomik kalkınma planlarının hazırlanması gibi aşamaları kapsayan uzun soluklu bir süreç gerekmektedir.